- TID FÖR SKÖRD

Mastertext 3 av 4. - tid för     skörd
insamling

såväl delar som helheter 
odlad på åkrar   ängar
vild i skog   mark

det står och väger mellan förädling eller konsumtion

en gång 

om 
här

med betesmark sockerrör fjäderfä balinplastare 
slakt
plöjningsfri

-


just nu
-tid för

säsong

återkommande
          av år


säsongens material
säsongens växter
säsongens mat
det finns just nu
          igen


säsongsuppdelningen
fyra delar
höst vinter vår sommar 
nedtecknat om hösten


cirkulär
en cirkel
fyra delar
fyra; kantig
men cirkeln har inga hörn
och därmed kan inget heller fastna
där i hörnet 
det flyter;           flyter det 


ut och över
in och förbi
förbi;           vidare


-i inledning 


          omslag


sparristendenser

-


akacia
återfinns nu i täta sfäriska eller
cylindriska tofsar

aklejaen samling örnar 

          denna tolkning
          är rimlig


fem fåglar sitter i ring
          med näbbarna inåt

-alunrotgenom full sol
          så nära jorden som möjligt

basilika
speciellt framträdande
i morgonritualer 
          tillsammans med ingredienser 
-blåsippaövervintrade 
i sin nedre del 
snett ställd
          i bladvinklar-
citron


två skikt 
oftast olika
          och så vidare


-
clematis


kommer framförallt förvildad
          och tillbakabildad 

några kräver
placering


-
cypressandningssvårigheterdaggkåpasektion
          med placering

till en skimrande
samma individ-

eternell

evighet
          ske i buketter

samt många gräs

-

flenörtnotera knölen


fresiatar inte mycket plats

förgätmigej
till att börja med hoprullad
-gardeniaför yvig

-ginkgodet halvcirkelformade slutet

-
grani skandinavien förekommer 
spontana korsningar

          och här utbildar sig alltså inte
 någon
-gulmåraväx
trådsmal
          efter mitten av julihallonsamexisterar
och är oansenlig-
hyacint12 -15 dagar

-iskonvalj
ibland helt ohämmat

          200 g

-
kabbeleka
om
utgörs av fem fria 
ej närmare specificerad 
(annat mål) 


--iklädd
inklädd
utklädd
medklädd
omklädd


-kaprifol


sammanvuxen till skålar
dock enbart om kvällenkovallgoda förhållanden
          i folkmun

åttonde februari klockan arton tjugoåtta
- förutsättningarna har förändrats

kärrsiljatre gånger pardelad

tendensen är tydlig;

          gömma undan 
          trycka ner 
          hoppa över
-
lupindet finns arter 
          som odlas och tröskas 
-

malvalämnar tågor

-
mangoldbeta
omnämnd-

melonfrukost
mellanmål-oleandervid beröring


-
olvonden hänger kvar
          med klarröd färg-

palmprinciper
binder upp
virar in

          ett eget eluttag
-
pelargon


är ofta avvikande penséhär och var
          i de yttre levnadsförhållandena

-

salviaomfattar närmare tusen

-
spireafem baljkapslar-
vallmoär vända neråt
          men vänder sig uppåt
-vädden ytlig likhet
          med korgarna

jag kan bara gissa 

väx