- TID FÖR SKÖRD

Mastertext 3 av 4. 



- tid för     skörd








insamling

såväl delar som helheter 
odlad på åkrar   ängar
vild i skog   mark

det står och väger mellan förädling eller konsumtion

en gång 

om 
här

med betesmark sockerrör fjäderfä balinplastare 
slakt
plöjningsfri





-


just nu
-tid för

säsong

återkommande
          av år


säsongens material
säsongens växter
säsongens mat
det finns just nu
          igen


säsongsuppdelningen
fyra delar
höst vinter vår sommar 
nedtecknat om hösten


cirkulär
en cirkel
fyra delar
fyra; kantig
men cirkeln har inga hörn
och därmed kan inget heller fastna
där i hörnet 
det flyter;           flyter det 


ut och över
in och förbi
förbi;           vidare






-



i inledning 


          omslag










sparristendenser









-


akacia




återfinns nu i täta sfäriska eller
cylindriska tofsar





akleja



en samling örnar 

          denna tolkning
          är rimlig


fem fåglar sitter i ring
          med näbbarna inåt









-



alunrot



genom full sol
          så nära jorden som möjligt

basilika




speciellt framträdande
i morgonritualer 
          tillsammans med ingredienser 








-



blåsippa



övervintrade 
i sin nedre del 
snett ställd
          i bladvinklar







-




citron


två skikt 
oftast olika
          och så vidare






-




clematis


kommer framförallt förvildad
          och tillbakabildad 

några kräver
placering






-




cypress



andningssvårigheter



daggkåpa



sektion
          med placering

till en skimrande
samma individ







-





eternell





evighet
          ske i buketter

samt många gräs





-





flenört



notera knölen






fresia



tar inte mycket plats





förgätmigej




till att börja med hoprullad








-



gardenia



för yvig









-



ginkgo



det halvcirkelformade slutet









-




gran



i skandinavien förekommer 
spontana korsningar

          och här utbildar sig alltså inte
 någon








-



gulmåra



väx
trådsmal
          efter mitten av juli







hallon



samexisterar
och är oansenlig







-




hyacint



12 -15 dagar









-



iskonvalj




ibland helt ohämmat

          200 g













-




kabbeleka




om
utgörs av fem fria 
ej närmare specificerad 
(annat mål) 














--



iklädd
inklädd
utklädd
medklädd
omklädd










-



kaprifol


sammanvuxen till skålar
dock enbart om kvällen







kovall



goda förhållanden
          i folkmun

åttonde februari klockan arton tjugoåtta
- förutsättningarna har förändrats





kärrsilja



tre gånger pardelad

tendensen är tydlig;

          gömma undan 
          trycka ner 
          hoppa över








-




lupin



det finns arter 
          som odlas och tröskas 








-





malva



lämnar tågor





-




mangold



beta
omnämnd







-





melon



frukost
mellanmål







-



oleander



vid beröring






-




olvon



den hänger kvar
          med klarröd färg







-





palm



principer
binder upp
virar in

          ett eget eluttag








-




pelargon


är ofta avvikande 







pensé



här och var
          i de yttre levnadsförhållandena









-





salvia



omfattar närmare tusen





-




spirea



fem baljkapslar







-




vallmo



är vända neråt
          men vänder sig uppåt








-



vädd



en ytlig likhet
          med korgarna

jag kan bara gissa 

















väx